Poleć stronę znajomemu

Polecana strona: https://bip.igcz.poznan.pl/postepowania/

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

* pola wymagane

Informacja została wysłana
Błąd wysyłania wiadomości

Generowanie pliku PDF


Pobierz
Błąd generatora pdf...
A+

Przewody doktorskie i habilitacyjne

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

mgr Agnieszka Malcher

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2.Uchwała – nadanie stopnia dra n. med.


mgr inż. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2, Uchwała – nadanie stopnia dra n. med. M. Kostrzewska-Poczekaj


mgr Tomasz Kolanowski

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2, Uchwała – nadanie stopnia dra n. med. T. Kolanowskiemu


mgr Marcin Szaumkessel

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2, Uchwała – nadanie stopnia dra n. med. M. Szaumkesselowi


mgr Małgorzata Kurkowiak

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2, Uchwała – nadanie stopnia dra n. med. M. Kurkowiak


mgr Marta Kaczmarek-Ryś

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2, Uchwała – nadanie stopnia dra n. med. M. Kaczmarek-Ryś


mgr inż. Paweł Boruń

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2, Uchwała – nadanie stopnia dra n. med. P. Boruniowi


mgr Marcin Sajek

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2, Uchwała – nadanie stopnia dra n. med. M. Sajkowi


mgr Jarosław Lewandowski

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2, Uchwała – nadanie stopnia dra n. med. J. Lewandowskiemu


mgr Maciej Dąbrowski

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2, Uchwała – nadanie stopnia dra n. med. Maciejowi Dąbrowskiemu


mgr Agnieszka Zimna

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2, Uchwała – nadanie stopnia dra n. med. Agnieszce Zimnej


mgr inż. Damian Janecki

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2, Uchwała – nadanie stopnia dra n. med. D. Janeckiemu


mgr  Kinga Bednarek

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2, Uchwała nr 16_42_2019 – nadanie stopnia dra n. med. Kindze Bednarek


mgr  Karolina Nowicka-Bauer

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2, Uchwała nr 14_42_2019 – nadanie stopnia dra n. med. K. Nowicka-Bauer


mgr  Anna Rugowska

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2, Uchwała nr 12_44_2019_nadanie stopnia dra_Rugowska


mgr  Bronisława Szarzyńska-Zawadzka

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2, Uchwała nr 14_44_2019_nadanie stopnia dra_Szarzyńska-Zawadzka


mgr inż. Joanna Świerkowska

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2, Uchwała nr 6 46 2020 nadanie stopnia dra Swierkowska_J


mgr Ewelina Kałużna

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2,Uchwała nr 4 46 2020 nadanie stopnia dra Kałużna_E


mgr inż. Maciej Śmiałek

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2, Uchwała nr 8 46 2020 nadanie stopnia dra Smiałek-M


mgr Julia Paczkowska

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr (1), recenzja nr (2), Uchwała nr 4_48_2021


mgr inż. Michał Walczak

Streszczenie (PL), Streszczenie (ENG), Recenzja (1), Recenzja (2), Uchwała nr 6_48_2021


mgr Ewa Byzia

Streszczenie (PL), Streszczenie (ENG),Recenzja (1), Recenzja (2), Uchwała nr 8 – nadanie stopnia n. med. i n. o zdrowiu – Byzia E


mgr Joanna Janiszewska

streszczenie (PL), Streszczenie (ENG), Recenzja 1_Olejniczak M, Recenzja 2_Chechlińska M, Uchwała nr 5_52_2022 nadanie stopnia dra n. med. i n. o zdr. J. Janiszewskiej,


mgr Marta Kazimierska

Streszczenie (PL), Streszczenie (ENG), Recenzja 1_Olejniczak M, Recenzja 2_Rubiś B, Recenzja 3_Basak G, Uchwała nr 7_52_2022 nadanie stopnia dra n. med. i n. o zdr. M. Kazimierskiej, 


mgr Erkut Ilaslan

Streszczenie (ENG), Streszczenie (PL), Recenzja 1 z 2 (Wyr)_Jarmołowski A, Recenzja 2 z 2_Brązert M,  Uchwała o nadaniu stopnia


mgr Monika Drobna-Śledzińska

Streszczenie, Abstract, Recenzja 1 z 2 (Wyr) – Lewandowski K, Recenzja 2 z 2 (Wyr) – Rolle K, Uchwała o nadaniu stopnia


mgr Magdalena Nowaczyk

 Streszczenie, Abstract, Recenzja (1)_Chabielska E, Recenzja (2)_Smoleński R,Uchwała o nadaniu stopnia


Rozprawy doktorskie, recenzje – osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020

mgr Karolina Rassek

Rozprawa doktorska, Streszczenie, Abstract, Recenzja 1 z 3_Wyr_Lewandowski K, Recenzja 2 z 3_Wyr_Gniadecki R, Recenzja 3 z 3_Wyr_Marszałek A,  Decyzja o nadaniu stopnia

________________________________________________________________________________________________________________

mgr Marta Kasprzyk

Rozprawa doktorska, Streszczenie, Abstract, Recenzja (1)_Mieczkowski J, Recenzja (2)_Rolle K, Recenzja (3)_Gil K, Decyzja o nadaniu stopnia


mgr Katarzyna Jaśkiewicz

Rozprawa doktorska, Streszczenie, Abstract, Recenzja (1)_Stopa M, Recenza (2)_Nowińska A,Rozprawa doktorska, Streszczenie, Abstract, Recenzja (1)_Stopa M, Recenza (2)_Nowińska A, Recenzja (3)_Majsterek I, Decyzja o nadaniu stopnia


Poznańska Szkoła Doktorska Instytutów PAN

Mgr Magdalena Murzyn

Rozprawa doktorska, Streszczenie, 


Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr Maciej Giefing:

Wniosek, Harmonogram, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej.


dr Kamila Kusz-Zamelczyk:

Wniosek, Harmonogram, Autoreferat, Recenzja nr 1Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej.


dr Natalia Rozwadowska:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Monika Frączek:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Ewa Strauss:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Magdalena Żurawek:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Małgorzata Dawidowska:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Marzena Skrzypczak-Zielińska:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Aleksandra Zielińska:

Wniosek, Dane wnioskodawcy, Kopia dyplomu,Autoreferat, Skład komisji habilitacyjnej,Recenzja 1_Krajewska W, Recenzja 2_Sadowska-Bartosz I, Recenzja 3_Herman-Antosiewicz A, Recenzja 4_Mackiewicz A, Uchwała Komisji Habilitacyjnej wraz z załącznikami_8.11.2022, Decyzja Nr 2_koresp.2022 – odmowa nadania stopnia dra hab. A. Zielińskiej


dr Iwona Ziółkowska-Suchanek:

Wniosek, Dane wnioskodawcy, Kopia dyplomu, Autoreferat, Skład komisji habilitacyjnej, Recenzja 1_Rubiś B, Recenzja 2_Siewinski M, Recenzja 3_Mostowska A, Recenzja 4_Jagodziński P, Uchwała Komisji Habilitacyjnej wraz z zał., Decyzja Nr 1_RN_52_2022 – nadanie stopnia dra hab. I. Ziółkowska-Suchanek


dr Zuzanna Bukowy-Bieryłło:

Wniosek, Dane_wnioskodawcy, Kopia dyplomu, Autoreferat, Skład komisji habilitacyjnej – dr Z. Bukowy-Bieryłło, Recenzja (1),Recenzja (2),Recenzja (3),Recenzja (4), Uchwała Komisji Habilitacyjnej wraz z zał., Decyzja_nadanie stopnia dra hab. Z. Bukowy-Bieryłło


dr Tomasz Kolanowski

Wniosek, Dane Wnioskodawcy, Kopia dyplomu, Autoreferat, Uchwała nr 7_53_2023 – Skład kom. hab. T. Kolanowskiego, Recenzja_1_Bieganowski P, Recenzja_2_Zera T, Recenzja_3_Hennig E,Recenzja_4_Cybulski C, Uchwała komisji hab. wraz z załącznikami, Decyzja_nadanie stopnia dra hab. Tomaszowi Kolanowskiemu


dr Katarzyna Kiwerska

Wniosek, Dane wnioskodawcy, Kopia dyplomu, Autoreferat, Uchwała nr 5_54_2023 – Skład kom. hab. K. Kiwerskiej, Recenzja (1)_Lener M, Recenzja (2)_Bogunia-Kubik K, Recenzja (3)_Laidler P, Recenzja (4)_Kocki J, UCHWAŁA komisji, UZASADNIENIE_zalacznik nr 1 do uchwaly,PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji habilitacyjnej, PROTOKÓŁ z głosowania, Decyzja nr 2_RN_55_nadanie stopnia dra hab. Katarzynie Kiwerskiejdr Marta Olszewska

Wniosek, Dane wnioskodawcy, Kopia dyplomu, Autoreferat, Skład Komisji hab., Uchwała 2_2024 – zmiana składu Komisji hab.,


Informacje o stronie ▾

Autor: Marcin Kęsikiewicz
Opublikował: Marcin Kęsikiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2024
Data publikacji: 01.07.2019
Liczba wyświetleń: 2973

Data zmiany Opublikował Autor Data wytw. informacji
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz