Poleć stronę znajomemu

Polecana strona: https://bip.igcz.poznan.pl/dzialalnosc-instytutu/

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

* pola wymagane

Informacja została wysłana
Błąd wysyłania wiadomości

Generowanie pliku PDF


Pobierz
Błąd generatora pdf...
A+

Działalność Instytutu

Badania prowadzone w Instytucie Genetyki Człowieka PAN to badania z zakresu podstawowych zagadnień genetyki człowieka. Obejmują one prace z zakresu struktury, funkcji i ekspresji genów w procesach fizjologicznych i patologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób jednogenowych oraz uwarunkowanych wieloczynnikowo. Badania prowadzone w Instytucie Genetyki Człowieka PAN oparte są o nowoczesne techniki biologii molekularnej, cytogenetyki i immunologii i prowadzone są głównie na poziomie zarówno DNA jak i RNA, znacznie rzadziej na poziomie chromosomów i białek. Uzyskiwane wyniki umożliwiają poznawanie mechanizmów i uwarunkowań genetycznych w klasycznych chorobach genetycznych, wybranych nowotworach oraz w niepłodności. Wyniki prowadzonych badań w wielu przypadkach stanowią istotne wsparcie w diagnostyce molekularno-genetycznej, mającej na celu wykrywanie mutacji oraz opracowanie metod identyfikacji nosicieli patologicznych genów. W znacznej większości prace prowadzone są w szerokiej współpracy głównie z placówkami służby zdrowia. Nasza placówka stanowi ważny ośrodek kształcenia osób zajmujących się genetyką człowieka w kraju.

Instytut od czerwca 2002 roku posiada prawo nadawania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, a od listopada 2010 roku prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.

W strukturze organizacyjnej Instytutu działa pięć zakładów badawczych

  • Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej (kierownik zakładu: prof. dr hab. Michał Witt)
  • Zakład Funkcji Kwasów Nukleinowych (kierownik zakładu: dr hab. Marzena Skrzypczak-Zielińska)
  • Zakład Patologii Molekularnej (kierownik zakładu: dr hab. Natalia Rozwadowska)
  • Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych (kierownik zakładu: prof. dr hab. Maciej Kurpisz)
  • Zakład Genetyki Nowotworów (kierownik zakładu: prof. dr hab. Maciej Giefing)

Działalność naukowa zespołów badawczych realizowana jest w grupach tematycznych:

  1. Molekularne i cytogenetyczne badania chorób genetycznych.
  2. Badania struktury i funkcji kwasów nukleinowych.
  3. Molekularno-genetyczne aspekty chorób nowotworowych i autoimmunizacyjnych.
  4. Badania genetyczne niepłodności oraz mechanizmy patofizjologii rozrodu.
  5. Genetyczne aspekty podatności na nowotwory.

Informacje o stronie ▾

Autor: Marcin Kęsikiewicz
Opublikował: Marcin Kęsikiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2023
Data publikacji: 02.03.2016
Liczba wyświetleń: 3079

Data zmiany Opublikował Autor Data wytw. informacji
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Studio Kreacja Studio Kreacja