Poleć stronę znajomemu

Polecana strona: https://bip.igcz.poznan.pl/dzialalnosc-instytutu/zaklad-patologii-molekularnej/

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

* pola wymagane

Informacja została wysłana
Błąd wysyłania wiadomości

Generowanie pliku PDF


Pobierz
Błąd generatora pdf...
A+

Zakład Patologii Molekularnej

W Zakładzie Patologii Molekularnej badania zmierzają do poznania genetycznego podłoża chorób nowotworowych i autoimmunizacyjnych. W raku żołądka, jelita grubego oraz w białaczkach u dzieci prowadzone są prace mające na celu wykazanie przydatności badania ekspresji i aktywności telomerazy jako markerów molekularnych w rozwoju procesu nowotworowego. U dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną, nieziarniczym chłoniakiem limfoblastycznym oraz z chłoniakami gamma/delta prowadzone są badania mające na celu ocenę typu proliferującej komórki nowotworowej, analizę klonalności oraz wykrywanie choroby resztkowej (minimal residual disease). Praktyczne wykorzystanie uzyskanych wyników badań polega na monitorowaniu chemioterapii ostrych białaczek limfoblastycznych u dzieci oraz oceny stopnia zajęcia centralnego układu nerwowego i szpiku kostnego. Prowadzona jest również analiza molekularna niekompletnych i nietypowych rekombinacji genów TCRg w różnych populacjach limfocytów d/g u osób zdrowych i chorych na stwardnienie rozsiane (MS). Podjęto także badania mające na celu wyjaśnienie roli retrowirusa MSRV (multiple sclerosis associated retrovirus) w patogenezie stwardnienia rozsianego.


Informacje o stronie ▾

Autor: Marcin Kęsikiewicz
Opublikował: Marcin Kęsikiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2016
Data publikacji: 02.03.2016
Liczba wyświetleń: 2098