Poleć stronę znajomemu

Polecana strona: https://bip.igcz.poznan.pl/regulacje-prawne/uchwala-nr-1702/

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

* pola wymagane

Informacja została wysłana
Błąd wysyłania wiadomości

Generowanie pliku PDF


Pobierz
Błąd generatora pdf...
A+

Uchwała nr 17/02

Uchwała nr 17/02
Prezydium Polskiej Akademii Nauk
z dnia 17 grudnia 2002 r.

w sprawie utworzenia Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

Na podstawie art. 38 i 57 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Dz. U. Nr 49, poz. 484) zwanej dalej „ustawą o PAN”, Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala co następuje:

§1

Tworzy się Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu, zwany dalej „Instytutem”.

§2

Przedmiotem działania Instytutu jest w szczególności prowadzenie badań naukowych poznawczych i aplikacyjnych w dziedzinie genetyki człowieka obejmujących badania struktury, funkcji i ekspresji genów w chorobach jednogenowych oraz uwarunkowanych wieloczynnikowo. Celem prowadzonych badań jest poznawanie mechanizmów i uwarunkowań genetycznych w klasycznych schorzeniach genetycznych, wybranych nowotworach, chorobach autoimmunizacyjnych oraz w niepłodności.

§3

Ulega likwidacji placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu pod nazwą Zakład Genetyki Człowieka, zwana dalej „Zakładem”.

§4

Instytut powstaje w miejsce likwidowanego Zakładu.

§5

Instytut przejmie majątek ruchomy likwidowanego Zakładu.

§6

Wszystkie prawa i zobowiązania likwidowanego Zakładu przechodzą na rzecz tworzonego Instytutu.

§7

Pracownicy dotychczasowego Zakładu stają się pracownikami Instytutu na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy.

§8

Do utworzenia Instytutu zostały spełnione wymagania określone w art. 37 ustawy o PAN.

§9

Szczegółowe zadania Instytutu określi jego statut nadany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§10

Uchwała wchodzi w życie po wyrażeniu zgody na utworzenie Instytutu przez Prezesa Rady Ministrów.


Pliki do pobrania:

Informacje o stronie ▾

Autor: Marcin Kęsikiewicz
Opublikował: Marcin Kęsikiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 28.04.2016
Data publikacji: 28.04.2016
Liczba wyświetleń: 2423