Poleć stronę znajomemu

Polecana strona: http://bip.igcz.poznan.pl/poznanska-szkola-doktorska-instytutow-pan/plan-zajec/

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

* pola wymagane

Informacja została wysłana
Błąd wysyłania wiadomości

Generowanie pliku PDF


Pobierz
Błąd generatora pdf...
A+

Plan zajęć

  1. Plan wykładu – Epigenetyka – semestr letni 2020/2021 (wykład obowiązkowy)
  2. SYLLABUS – Epigenetyka – semestr letni 2020/2021
  3. Plan wykładu – Bioinformatyka – semestr zimowy 2020/2021 (wykład fakultatywny)
  4. SYLLABUS – Bioinformatyka – semestr zimowy 2020/2021
  5. Plan Seminarium doktoranckie – Semestry zimowy i letni 2020/2021 (seminarium obowiązkowe)
  6. SYLLABUS – Najnowsze odkrycia w naukach biomedycznych – semestr zimowy i letni 2020/2021
  7. Plan lektoratu z języka angielskiego – semestr zimowy 2020/2021
  8. SYLLABUS -język angielski – semestr zimowy 2020/2021

PLAN wykładu

Epigenetyka

Semestr letni 2020/2021

(wykład obowiązkowy)

Wykład będzie odbywał się online zgodnie z poniższym  planem

Osoba odpowiedzialna: prof. Jadwiga Jaruzelska

 

Data Godzina Temat Prowadzący
31.03.2021

 

 

9:00 -10:00

 

 

 

 

Wprowadzenie do epigenetyki

 

 

 

Prof. Jadwiga Jaruzelska

 

 

 

10:00-12:00 Biochemia procesów modyfikacji nukleotydowych w DNA, w tym enzymy odpowiedzialne za wprowadzanie, odczytywanie oraz usuwanie modyfikacji

 

Prof. Jan Barciszewski
 

7.04.2021

 

9:00-12:00 Chromatynowe nośniki modyfikacji epigenetycznych oraz metodologie stosowane w badaniu tych zjawisk

 

Dr. Weronika Sura
 

14.04.2021

 

9:00 -11:00  

 

Rola mikroRNA miogenezie

 

 

Prof.Krzysztof Sobczak
21.04.2021

 

 

9:00-11:00

 

 

Długie niekodujące RNA (lncRNAs) oraz metodologie stosowane w analizie ich funkcji

 

Dr hab. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk

 

28.04.2021

 

9:00-11:00  

Cyrkularne RNA (cricRNAs) oraz metodologie stosowane w ich analizie

 

Dr Monika Piwecka
 

5.05.2021

 

9:00 -10:00 RNA oddziałujące z białkami PIWI (piRNA) – funkcje odpowiedzialne za stabilność genomu oraz epigenetyczne przekazywanie informacji

 

Dr Monika Piwecka
 

12.05.2021

 

9:00-11:00  

Poza kodem genetycznym: Kody histonowe oraz polimerazy RNA II w cyklu transkrypcyjnym

 

Dr hab.Kinga Kamieniarz-Gdula
 

19.05.2021

 

9:00 -11:00 Epigenetyczne dziedziczenie cech poprzez RNA dostarczane w plemniku

Interakcja pomiędzy znakami epigenetycznymi a środowiskiem

 

Prof. Jadwiga Jaruzelska
26.05.2021 9:00-12:00 Epigenetyka a choroby człowieka Prof. Jadwiga Jaruzelska

SYLLABUS

Semestr letni 2020/2021

(Wykład będzie odbywał się w trybie online w środy, począwszy od 31marca 2021)

Nazwa przedmiotu Epigenetyka
Miejsce online
Język przedmiotu angielski
Efekty kształcenia dla przedmiotu ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Doktorant zdobywa wiedze na temat szeregu aspektów dotyczących epigenetycznych zjawisk w rozwoju człowieka, oraz ich znaczenia dla zdrowia człowieka oraz w kontekście chorób:

Wykłady będą poświęcone w szczególności następującym zagadnieniom:

– omówienie znaczenia pojęcia „epigenetyka”

– typy epigenetycznych modyfikacji nukleotydowych w ludzkim

– enzymy oraz inne białka zaangażowane w nakładaniu epigenetycznych znaków, ich utrzymywaniu oraz zmazywaniu

– nośniki epigenetycznych znaków w chromatynie

– funkcjonalne znaczenie mikroRNA oraz innych małych niekodujących RNA w epigenetycznej regulacji ekspresji genów

– koliste RNA: pochodzenie oraz znaczenie funkcjonalne oraz metodologie w ich identyfikacji i funkcji

– funkcje piRNA w stabilizowaniu genomu oraz epigenetycznym przekazywaniu informacji

– rola plemnikowego RNA w dziedziczeniu epigenetycznym

– dynamika epigenetycznego programu w cyklu życiowym człowieka

– wpływ czynników środowiska na wzór epigenetyczny genomu ludzkiego

– epigenetyka a choroby człowieka

2. Doktorant zdobywa wiedzę na temat nowych kierunków badań w dziedzinie epigenetyki w kontekście zdrowia człowieka oraz chorób

3. Uczy się formułować pytania badawcze związane z zagadnieniami dotyczącymi epigenetyki w kontekście zdrowia człowieka

Typ przedmiotu obowiązkowy
Semestr/rok Semestr letni 2020/2021
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzącej/prowadzących przedmiot Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Sposób realizacji Wykład będzie prowadzony w języku angielskim z użyciem środków audiowizualnych, po którym nastąpi dyskusja
Wymagania wstępne oraz dodatkowe Znajomość języka angielskiego oraz biologii molekularnej
Liczba punktów ECTSs 3 ECTS
Bilans punktów ECTSs Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane w ramach studiów doktoranckich zgodnie z ich planem oraz jego pracę indywidualną. Praca indywidulana obejmuje poszerzenie wiedzy na podstawie związanej z wykładem bibliografii (vide poniżej).
Stosowane metody dydaktyczne Wykład na podstawie prezentacji przygotowanej w programie power point oraz rzutnika multimedialnego
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Egzamin pisemny
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Pozytywna ocena egzaminu
Treść przedmiotu

 

– Epigenetyczne modyfikacje nukleotydowe w DNA

– enzymy zaangażowane w powstawaniu, utrzymywaniu oraz zmazywaniu epigenetycznych modyfikacji nukleotydowych w DNA

– chromatynowe nośniki modyfikacji epigenetycznych

– długie niekodujące RNA

– mikroRNA oraz inne krótkie niekodujące RNA

– koliste RNA

– piRNA

– dziedziczenie epigenetyczne poprzez RNA plemnikowy

– dynamika wzoru epigenetycznego w cyklu życiowym człowieka

– epigenetyka a choroby genetyczne

Materiały dodatkowe Prezentacja każdego wykładu w formacie PDF oraz bibliografia do wykładów
Bibliografia Będzie podana w późniejszym terminie

 

Bioinformatyka

Semestr zimowy 2020/2021

(wykład fakultatywny)

Wykłady z Bioinformatyki będą odbywały się online za pośrednictwem platformy ZOOM.

07.10.2020 9:00 – 12:30 Wprowadzenie do bioinformatyki.

Biologiczne bazy danych.

Dr Marcin Sajek
12.10.2020 9:30 – 11:00 Wysokoprzepustowe metody ‘omiczne’ w bioinformatyce Prof. dr hab. Izabela Makałowska
19.10.2020 9:30 – 11:00 Integracja danych z metod wysokoprzepustowych Prof. dr hab. Izabela Makałowska
26.10.2020 9:30 – 11:00 Metody statystyczne w analizie danych wysokoprzepustowych dr hab. Tomasz Górecki UAM
9.11.2020 9:30 – 11:00 Metody pozwalające na sekwencjonowanie całej cząsteczki i ich zastosowanie Prof. dr hab. Wojciech Makałowski
16.11.2020 9:30 – 11:00 Języki programowania i narzędzia bioinformatyczne Dr Tomasz Woźniak
23.11.2020 9:30-12:40 Przewidywanie struktury drugorzędowej RNA

Modelowanie struktury trzeciorzędowej białek i RNA

Prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk

SYLLABUS

Semestr zimowy 2020/2021

Nazwa przedmiotu Bioinformatyka
Miejsce Instytut Genetyki Człowieka

Polska Akademia Nauk

ul. Strzeszyńska 32

Język przedmiotu Angielski
Efekty kształcenia dla przedmiotu ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Doktorant zdobywa wiedzę na temat różnych działów bioinformatyki, m.in. posługiwania się biologicznymi bazami danych, języków programowania, narzędzi bioinformatycznych on-line, technik wysokoprzepustowych i integracji danych z tych technik, a także podstaw bioinformatyki strukturalnej
Typ przedmiotu Fakultatywny
Semestr/rok Semestr zimowy 2020/2021
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzącej/prowadzących przedmiot dr Marcin Sajek
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot dr Marcin Sajek
Sposób realizacji Wykład będzie prowadzony w języku angielskim z użyciem środków audiowizualnych
Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość języka angielskiego
Liczba punktów ECTS 2
Bilans punktów ECTS Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane w ramach studiów doktoranckich zgodnie z ich planem oraz jego pracę indywidualną. Praca indywidulana obejmuje poszerzenie wiedzy na podstawie związanej z wykładem bibliografii.
Stosowane metody dydaktyczne Wykład na podstawie prezentacji (PDF) oraz rzutnika multimedialnego
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Egzamin ustny
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Pozytywna ocena egzaminu
Treść przedmiotu 1. Wprowadzenie do bioinformatyki (Marcin Sajek)

2. Biologiczne bazy danych (Marcin Sajek)

3. Języki programowania i narzędzia bioinformatyczne on-line (Tomasz Woźniak)

4. Wysokoprzepustowe metody ‘omiczne’ w bioinformatyce (Izabela Makałowska)

5. Integracja danych z metod wysokoprzepustowych (Izabela Makałowska)

6. Metody statystyczne w analizie danych wysokoprzepustowych (Tomasz Górecki)

7. Metody pozwalające na sekwencjonowanie całej cząsteczki i ich zastosowanie (Wojciech Makałowski)

8. Przewidywanie struktury drugorzędowej RNA (Marta Szachniuk)

9. Modelowanie struktury trzeciorzędowej białek i RNA (Marta Szachniuk)

Materiały dodatkowe Prezentacja każdego wykładu w formacie PDF.
Bibliografia Podana zostanie przez poszczególnych prowadzących.

Seminarium doktoranckie

Semestry zimowy i letni 2020/2021

(seminarium obowiązkowe)

Seminaria będą odbywały się w czwartki w godzinach 9:00-10:00 w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Strzeszyńska 32, Poznań

Przedmiotem seminarium będą następujące zagadnienia
1 Prezentacja projektów doktorskich
2 Prezentacja artykułów oryginalnych zawierających nowe odkrycia w dziedzinach powiązanych z poszczególnymi projektami doktorskimi
3 Szkolenie w zakresie przygotowywania projektów badań włącznie z projektami kierowanymi do Unii Europejskiej
4 Szkolenie w zakresie przygotowywania aplikacji o stypendia naukowe
5 Szkolenie w zakresie profesjonalnego budowania kariery naukowej

SYLLABUS

Semestr zimowy i letni 2020/2021

(Seminaria będą odbywały się w czwartki co dwa tygodnie w godzinach 9:00-10:00 w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Strzeszyńska 32)

Nazwa przedmiotu Najnowsze odkrycia w naukach biomedycznych
Miejsce Instytutu Genetyki Człowieka

Polskiej Akademii Nauk ul. Strzeszyńska 32

Język angielski
Efekty kształcenia dla przedmiotu ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Doktorant nabędzie następujące umiejętności:

1. prezentowania wyników własnych badań

2. zdobywania i prezentowania wiedzy w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie której dotyczy rozprawa doktorska.

3. w przygotowywaniu projektów badań w tym aplikowaniu o finanse Unii Europejskiej

4. w zakresie przygotowywania aplikacji o stypendia naukowe

5. w zakresie budowania własnej kariery naukowej

Typ przedmiotu obowiązkowy
Semestr/rok Zimowy i letni 2020/2021
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzącej/prowadzących przedmiot Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Sposób realizacji Seminaria będą odbywały się w języku angielskim w formie prezentacji z zastosowaniem sprzętu audio-wizualnego. Po prezentacji następuje dyskusja
Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość języka angielskiego oraz biologii molekularnej
Liczba punktów ECTS 2 ECTS
Bilans punktów ECTS Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane w ramach studiów doktoranckich zgodnie z ich planem oraz jego pracę indywidualną. Praca indywidulana obejmuje poszerzenie wiedzy na podstawie związanej z wykładem bibliografii (vide poniżej).
Stosowane metody dydaktyczne Seminaria odbywają się w oparciu o prezentację w programie power point oraz rzutnika multimedialnego
Metody sprawdzania oraz oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Ocena prezentacji multimedialnej dotyczącej zagadnień wymienionych poniżej
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Pozytywna ocena przygotowania prezentacji multimedialnej
Treść przedmiotu Prezentacja projektów doktorskich

Prezentacja artykułów oryginalnych zawierających nowe odkrycia w dziedzinach powiązanych z poszczególnymi projektami doktorskimi

Szkolenie w zakresie przygotowywania projektów badań włącznie z projektami kierowanymi do Unii Europejskiej

Materiały dodatkowe PDF prezentacji
Bibliografia Będzie dostarczona uczestnikom na dwa tygodnie przed seminarium

Plan lektoratu z języka angielskiego

semestr zimowy 2020/2021

Zajęcia z lektoratu języka angielskiego będą odbywały się co tydzień w środę w salce konferencyjnej

Grupa A 10:00
Grupa B 11:30
Grupa C 13:00
Grupa D 14:30

SYLABUS

Semestr zimowy oraz letni 2020/2021

(ćwiczenia odbywają się w środy i rozpoczynają się dnia 7 października 2020)

 

Nazwa przedmiotu Język Angielski
Miejsce: Instytut Genetyki Człowieka

Polska Akademia Nauk

ul. Strzeszyńska 32

Język przedmiotu angielski
Efekty kształcenia dla przedmiotu ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Doktorant powinien rozwinąć swoje umiejętności językowe tj. mówienie, pisanie, rozumienie tekstów i rozumienie ze słuchu zarówno w zakresie języka ogólnego jak i akademickiego od poziomu biegłości językowej B2 do poziomu C1. Celem kursu jest: polepszenie poprawności gramatycznej oraz zakresu stosowanych struktur; poszerzenie słownictwa aby umożliwić wypowiedź na różnorodne tematy; poprawienie spójności wypowiedzi dzięki różnorodnym łącznikom oraz znacznikom dyskursu; opanowanie werbalnych i niewerbalnych środków przekazu w celu przedstawiania prezentacji; nabranie pewności siebie w trakcie wystąpień publicznych.
Typ przedmiotu obowiązkowy
Semestr/rok Semestr zimowy 2020/2021
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzącej/prowadzących przedmiot mgr Leszek Ratajczak
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot mgr Leszek Ratajczak
Sposób realizacji ćwiczenia
Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1/B2
Liczba punktów ECTS 1 ECTS
Bilans punktów ECTS .

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane w ramach studiów doktoranckich zgodnie z ich planem oraz jego pracę indywidualną. Praca indywidulana obejmuje poszerzenie wiedzy na podstawie związanej z wykładem bibliografii (vide poniżej).

Stosowane metody dydaktyczne Ćwiczenia z całą grupą lub w mniejszych grupach / parach; dyskusje, debaty, prezentacje studentów; prace domowe
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Egzamin ustny
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Pozytywna ocena z egzaminu
Treść przedmiotu 1. Czasy gramatyczne: przegląd

2. Słownictwo: czasowniki formalne i nieformalne

3. Wspólne cechy języka akademickiego

4. Spójniki i łączniki w tekstach naukowych.

5. Prezentacje: komunikacja niewerbalna: kontakt wzrokowy oraz język ciała

6. Unikanie powtórzeń: kolokacje czasownik – rzeczownik

7. Podsumowania i parafrazy

8. Słownictwo: podstawowe czasowniki frazowe

9. Używanie odnośników.

10. Prezentacje: wstęp oraz odnoszenie się do wcześniej wspomnianych treści.

11. Rozumienie tekstu: rozumienie z kontekstu

12. Słownictwo: opisywanie ciągu przyczynowo – skutkowego.

13. Tryby warunkowe.

14. Wyrażanie opinii, (nie) zgadzanie się.

15. Prezentacje: wprowadzanie pomocy wizualnych.

16. Słownictwo: opisywanie procesu.

17. Konwencje w języku akademickim: cytaty, tabele, wykresy, akronimy i skróty. Pisownia brytyjska i amerykańska.

18. “Hedging” w języku akademickim.

19. Struktury emfatyczne.

20. Prezentacje: używanie intonacji oraz efektywne wykorzystanie pauz.

21. Słownictwo: przymiotniki używane do wyrażania oceny

22. Pisanie streszczeń.

23. Strona bierna.

24. Prezentacje: podsumowanie, radzenie sobie z pytaniami.

Materiały dodatkowe artykuły, prezentacje TED, materiały własne przygotowane przez lektora
Bibliografia M Hewings. Cambridge Academic English. Upper Intermediate. Cambridge University Press (2012).

M McCarthy, F Odell. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press (2017).

K Paterson, R Wedge. English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford University Press (2013)

J Bottomley. Academic Writing for International Students of Science. Routledge (2015).


Informacje o stronie ▾

Autor: Marcin Kęsikiewicz
Opublikował: Marcin Kęsikiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2021
Data publikacji: 25.08.2020
Liczba wyświetleń: 346

Data zmiany Opublikował Autor Data wytw. informacji
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz