Poleć stronę znajomemu

Polecana strona: http://bip.igcz.poznan.pl/poznanska-szkola-doktorska-instytutow-pan/plan-zajec/

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

* pola wymagane

Informacja została wysłana
Błąd wysyłania wiadomości

Generowanie pliku PDF


Pobierz
Błąd generatora pdf...
A+

Plan zajęć

  1. Plan wykładu „Filozofia z elementami etyki” – semestr letni 2021/2022 (wykład fakultatywny, online)
  2. SYLLABUS „Filozofia z elementami etyki” – semestr letni 2021/2022 (wykład fakultatywny, online)

PLAN WYKŁADU

Filozofia z elementami etyki
Semestr letni 2021/2022
(wykład fakultatywny, online)

Wykład będzie odbywał się środy online zgodnie z poniższym planem
Osoba odpowiedzialna: : dr Joanna K. Malinowska (malinowska@amu.edu.pl)

 

Data Temat
2 marzec

8:30 –10:45

Kwestie organizacyjne – przegląd materiału i wymagania końcowe.

Wprowadzenie do podstawowego słownictwa filozoficznego i historii rozwoju myśli filozoficznej 3 godz.

9 marzec

9:0010:30

Filozofia w praktyce – czym zajmuje się dziś filozofia? 2 godz.
16 marzec

9:0010:30

Czy nauka może być neutralna politycznie? Spór o empiryzm i racjonalizm. 2 godz.

 

23 marzec

9:0010:30

Filozofia medycyny: redukcjonizm i antyredukcjonizm w medycynie. 2 godz.

 

30 marzec

9:0010:30

Problem z klasami odniesienia: na przykładzie wykorzystania kategorii rasy w badaniach biomedycznych. 2 godz.
6 kwiecień

9:0010:30

Wprowadzenie do bioetyki 1 – kategoria sprawiedliwości w badaniach biomedycznych. 2 godz.
13 kwiecień

9:0010:30

Wprowadzenie do bioetyki 2 – dyskusje. 2godz.

SYLLABUS

Filozofia z elementami etyki

Semestr letni 2021/2022

(Wykład będzie odbywał się w trybie online we środy, począwszy od 02 marca 2022)

Nazwa przedmiotu Filozofia z elementami etyki
Miejsce online
Język przedmiotu angielski
Efekty kształcenia dla przedmiotu ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Doktorant:

  1. Zaznajomi się z problemami dyskutowanymi w filozofii, w szczególności w bioetyce i filozofii nauki.

W szczególności omówione zostaną następujące tematy:

– podstawowe słownictwo filozoficzne

– historia rozwoju myśli filozoficznej

– filozofia praktyczna

– spór o empiryzm i racjonalizm

– definicje pojęcia „prawda”.

– filozofia fizyki i filozofia biologii jako dwa różne paradygmaty

– redukcjonizm i antyredukcjonizm w filozofii medycyny

– formułowanie klas odniesienia, które odnoszą się do kategorii społecznych (na przykładzie wykorzystania kategorii rasowych w badaniach biomedycznych).

– kategoria sprawiedliwości w badaniach biomedycznych.

2. Zapoznana się ze współczesnymi dyskusjami filozoficznymi.

3. Nauczy się formułować argumenty i pytania filozoficzne.

Typ przedmiotu fakultatywny
Semestr/rok Semestr letni 2021/2022
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzącej/prowadzących przedmiot Dr Joanna K. Malinowska
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot Dr Joanna K. Malinowska
Sposób realizacji Wykład będzie prowadzony w języku angielskim z użyciem środków audiowizualnych, po którym nastąpi dyskusja
Wymagania wstępne oraz dodatkowe Znajomość języka angielskiego
Liczba punktów ECTSs 2 ECTS
Bilans punktów ECTSs Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane w ramach studiów doktoranckich zgodnie z ich planem oraz jego pracę indywidualną. Praca indywidulana obejmuje poszerzenie wiedzy na podstawie związanej z wykładem bibliografii (vide poniżej).
Stosowane metody dydaktyczne Wykład na podstawie prezentacji przygotowanej w programie power point oraz rzutnika multimedialnego
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Egzamin ustny
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Pozytywna ocena egzaminu
Treść przedmiotu

 

– podstawowe słownictwo i problemy filozoficzne

– filozofia w praktyce – czym zajmuje się dziś filozofia

– spór o empiryzm i racjonalizm

– filozofia fizyki a filozofia biologii – dwa różne paradygmaty i ich naukowe konsekwencje

– filozofia medycyny: redukcjonizm i antyredukcjonizm

– problem z klasami odniesienia: na przykładzie wykorzystania kategorii rasy w badaniach biomedycznych.

– wprowadzenie do bioetyki

– kategoria sprawiedliwości w badaniach biomedycznych

Materiały dodatkowe Prezentacja każdego wykładu w formacie PDF oraz bibliografia do wykładów
Bibliografia Będzie podana w późniejszym terminie

Informacje o stronie ▾

Autor: Marcin Kęsikiewicz
Opublikował: Marcin Kęsikiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2022
Data publikacji: 25.08.2020
Liczba wyświetleń: 675

Data zmiany Opublikował Autor Data wytw. informacji
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz